Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

 

Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (SAGN)

wij stellen ons graag aan u voor!

 

- Wat is ons doel?

Het doel van onze stichting is, het financieren van de uitgave van gesproken informatie en wel, zoals onze naam al zegt, voor de regio Amsterdam.

 

- Voor wie?

Gesproken informatie is de meest toegankelijke vorm voor mensen met een visuele beperking, dat zijn blinden en slechtzienden. Zij vormen dan ook onze doelgroep.

Binnen de regio Amsterdam is voor deze doelgroep de Oogvereniging actief. Deze vereniging is een zogenaamde belangenorganisatie, zij zet zich in voor de belangen van de doelgroep, die ook onze doelgroep is. Over deze regiogroep kunt u lezen op www.oogvereniging.nl/amsterdam

 

- Doelgroep heeft informatie nodig!

De Oogvereniging, Regio Amsterdam zorgt ervoor, dat haar leden worden voorzien van verenigingsnieuws, maar ook van overige nuttige en interessante informatie. Daartoe wordt niet alleen de zojuist genoemde website onderhouden, maar wordt om de twee maanden ook een ledenblad uitgegeven. Als u wel eens kennis met dat blad wilt maken, vraag dan een proefnummer aan, u kunt dat doen door een berichtje te sturen naar amsterdam@oogvereniging.nl

 

- Leesvormen.

Dat ledenblad verschijnt, zoals dat binnen de doelgroep gebruikelijk is, in verschillende "leesvormen", dat wil zeggen,

  - in grootletter voor de slechtzienden en

  - in braille voor de blinden die het brailleschrift beheersen.

Leden die over een e-mauladres beschikken krijgen, tenzij ze dat niet willen, dat blad ook per mail toegezonden. De bijlagen bevatten dan de grootletterversie, die dan ook is geÔllustreerd, een tekstversie zonder opmaak en een versie in Word, met navigeer-mogelijkheden.

 

- Gesproken, de extra leesvorm.

Voor velen bieden die grote letters geen oplossing en het brailleschrift beheersen ze niet. Zij willen de informatie uit dat ledenblad dan graag kunnen beluisteren. Het moet dan liefst worden voorgelezen, door een menselijke stem, dus niet zo een kunstmatige stem als computers kunnen produceren.

Welnu, ook daarin is voorzien: Het ledenblad verschijnt ook in gesproken vorm. Dat gebeurt door de uitgave van een cd, waarop het blad is ingesproken!

Die extra leesvorm wordt door ons gefinancierd, daarover straks meer.

 

- Het Alternatiefje.

Als je dan toch een cd maakt, dan blijkt daar veel meer op te kunnen dan alleen de tekst van een ledenblad, je kunt er een compleet tijdschrift van maken.

Dat is dan ook gedaan, dat tijdschrift heet "Het Alternatiefje", want het biedt een alternatief voor gedrukte informatie. Het verschijnt even vaak als dat ledenblad, dat is zes keer per jaar in de even maanden.

Een tijdschrift moet gezellig zijn en dat is Het Alternatiefje dan ook! Wat er allemaal op te lezen is, hebben we op een aparte pagina vermeld, u bereikt die pagina via deze link.

 

- Wie betaalt dat?

Leden van een vereniging betalen hun contributie, maar de uitgave van een nuttig en gezellig tijdschrift als dit, vallen daar niet uit te bekostigen! Wij financieren daarom die uitgave voor de Oogvereniging, Regio Amsterdam.

Maar ook wij moeten dat geld ergens vandaan halen! Hoe dat kan? Dat doen we door te laten betalen voor de advertenties die hier en daar in Het Alternatiefje opduiken, zonder te storen natuurlijk. Verder ontvangen we donaties en giften.

 

- Goed doel, uw steun waard!

Dat u met uw financiŽle steun aan ons werk, een goed doel zou dienen, is u waarschijnlijk uit het bovenstaande wel duidelijk geworden. Mocht u er nog meer over willen weten, volg dan de zojuist gegeven link, of de links naar de overige pagina's, zie hierboven.

 

- Belastingvoordeel

Er is nog een instantie die vindt, dat steun aan onze stichting een goed doel dient, dat is de Belastingdienst! Zij hebben ons de ANBI-status verleend, een erkenning die niet alleen bevestigt dat het om een goed doel gaat, maar u bovendien in staat stelt om giften die u aan ons doet, als gift voor de inkomstenbelasting af te trekken!

 

- Als dat nog niet overtuigend is?

Natuurlijk wilt u nu liefst meteen weten, naar welk rekeningnummer u een gift kunt overmaken en dat nummer geven we u dan ook graag:

rekening (IBAN) NL33INGB0006364566

ten name van SAGN

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

- Donateurs gezocht...

Het zou nog mooier zijn, wanneer wij u als donateur mochten noteren. Als dat zo is, reageer dan even op de contactgegevens op de pagina die we daarvan hebben voorzien, volg daartoe deze link.

 

Bijgewerkt tot 2018