Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status, verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Het Alternatiefje

De thuispagina vermeldde al, dat de Regiogroep Amsterdam van de Oogvereniging, met de uitgave van Het Alternatiefje, voorziet in de behoefte aan een gesproken versie van het Ledenblad. De cd waarop die gesproken uitgave verschijnt, bevat echter veel meer ruimte en die wordt benut door de redactie, die kans ziet er een compleet en zeer aantrekkelijk magazine van te maken.

- Voorbereiding

Op dit moment wordt de uitgave, die zesmaal per jaar in de even maanden verschijnt, al vooraf vorm gegeven. Dat gebeurt door de eindredacteur, die voor de indeling een schema opstelt. Hij geeft vooraf aan, wie voor welk onderdeel zal zorgen, of dat dit zal gaan om twee of meer redactieleden samen. Wordt het een vooraf opgenomen interview of een reportage van een bepaald evenement? Wordt het een gesprek in de studio? Betreft het een min of meer vaste rubriek van één van de redactieleden? Het geheel moet een evenwichtig maar gevarieerd geheel vormen, waar je met plezier naar luistert.

Vooraf aan of ter afsluiting van een onderdeel, moet een passend muziekje gezocht worden en er moet een geschikt plaatsje open blijven voor de paar reclameboodschappen die in elke uitgave staan. Al met al een hele klus, maar hier ligt al vele jaren ervaring aan ten grondslag, dus lukt het iedere keer weer om een goed product tot stand te brengen.

- Redactieteam

Per uitgave wordt volgens een bepaald patroon gewerkt: Een opening, met een vlot gesprekje tussen enkele redactieleden over de te verwachten inhoud. Meteen worden ook wat mededelingen gedaan en wordt stilgestaan bij eventuele ontvangen reacties van lezers. Dan volgen de verschillende onderdelen, waarbij telkens minstens één redactielid betrokken is. Voor het melden van actuele ontwikkelingen, of wat meer uitleg over een bepaalde zaak, wordt vaak iemand van het bestuur uitgenodigd, die dan de gewenste toelichting kan geven

Hij kent de mede-redactieleden goed en weet dus wat hij aan ze heeft en dat hij ze een grote mate van vrijheid kan toestaan, wat de inhoud ten goede komt.

Het complete redactieteam, dat zelfs uit vijf personen bestaat, ziet er als volgt uit:

Elise van Ginkel

Henk Kortschot

Dick van der Maat

Ronald Polderman (eindredacteur)

Gerda Schuddeboom

Maar als we de redactieleden noemen, mogen de namen van de technici niet ontbreken, want zij vormen een onmisbare schakel in het geheel. Het zijn:

Wim Vinju

Thijs Jan Hoving

En dan is er natuurlijk nog de mevrouw die met haar prettige stem het ledenblad voor ons voorleest, dat is

Marjan de Groot

Schrijven over Het Alternatiefje is niet voldoende, ernaar luisteren is veel interessanter. Wilt u een voorproefje? Via deze link kunt u het begin beluisteren van de uitgave van oktober 2013.

- Radio Domino

Voor het opnemen van Het Alternatiefje mogen we gebruik maken van professionele apparatuur. Die staat opgesteld in twee echte studio's bij Radio Domino, de ziekenomroep die onder meer voor het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam actief is.

We zijn Radio Domino, maar niet minder het Slotervaartziekenhuis, reuze dankbaar dat ze ons die gelegenheid nu al zoveel jaren bieden!

 

Laatst gewijzigd 12-11-2013