Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Contact

Wilt u contact opnemen met onze stichting? Hier is ons volledige adres:

Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (SAGN)

p/a Ronald Polderman

Pieter Calandlaan 6

1065 KL Amsterdam

 

e-mail: Secretaris SAGN

 

RSIN-nummer: 8167.79.053

Wilt u een gift overmaken? Dat zou natuurlijk heel fijn zijn! Het rekeningnummer van onze stichting is:

rekening (IBAN) NL33INGB0006364566

ten name van SAGN

De (vijf) leden van het bestuur doen allen onbezoldigd hun werk. Wilt u het bestuur nader leren kennen? U kunt dan hieronder kiezen uit drie bestuursleden waar we hun contactgegevens bij hebben gezet, maar volledigheidshalve noemen we ze alle vijf:

 

Naam

Functie

telefoon

e-mailadres

Dick van der Maat

Voorzitter

020 6767074

dvdmaat@planet.nl

Ronald Polderman

Secretaris

020 6150358

ronald.marianne@kpnmail.nl

Albert Oostendorp

Penningmeester

0172 508319

a.j.oostendorp@gmail.com

Henk Kortschot

Algemeen bestuurslid

 

 

Henk Nobel

Algemeen bestuurslid

 

 

Laatst gewijzigd 11-11-2013