Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Verantwoording

 

Op deze pagina leggen wij verantwoording af voor de financiŽle activiteiten over het jaar 2014

 

 

STICHTING AMSTERDAMS GESROKEN NIEUWS††††††† (SAGN)

 

 

fiscaalnummer †††††††† 8167.79.053

 

 

EXPLOITATIEOVERZICHT

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2014††††††††††††††† 2013††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2014††††††††††††††† 2013

UITGAVEN†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ONTVANGSTEN†††††††††††††††††††††††††††

Redactie††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 630,82†††††††† ††† 631,30††††††††††† Donatie abonnees†††† 2.873,00††††††††† 2.800,50

Productie††††††††††††††††††††††††††††† 2.487,44††††††††† 2.135,15††††††††††† Donatie bedrijven†††† †† 300,00††††††††† †† 300,00

Wervingskosten†††††††††††††††††† †† 450,72††††††††† †† 239,10††††††††††† Interest††††††††††††††††††††† †† 392,87††††††††† †† 517,53

Bank- en Girokosten†††††††††† †† 117,91††††††††† †† 110,83††††††††††† Nadelig saldo††††††††††† †† 121,02††††††††† †††††† 0,00

Algemene kosten††††††††††††††††† †††††† 0,00††††††††† †††††† 0,00†††††††††††

Voordelig saldo††††††††††††††††††† †††††† 0,00††††††††† †† 501,65

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -----------†††††††† -----------†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ------------††††††† -----------

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.686,89††††††††† 3.618,03†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.686,89††††††††† 3.618,03

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =======†††††† =======†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =======†††††† =======

 

Balans per 31 december

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2014††††††††††††††† 2013††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2014††††††††††††††† 2013

Activa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Passiva

ING 6364566†††††††††††††††††††††††† †††† 434,87††††††† †††† 403,82††††††††††† Kapitaal†† ††††††††††††††††† 23.486,31††††††† 23.607,33

ING 6364566 spaarrek††††††† ††††††††† 4,43†††††† †††††††† 4,38††††††††††† Nog te betalen†††††††††† ††††† 383.93†††††† ††††† 332,47

ING 6364566 bonusrek††††††† 9.000,00††††††† 9.000,00

ASN-bank 8800.218.202††††† 14.430,94††††††† 14.531,60

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -------------††††† ------------†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -------------††††† -------------

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 23.870,24††††††† 23.939,80†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 23.870,24††††††† 23.939,80

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ========†††† ========†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ========†††† ========

 

Terug naar de pagina ANBI status

Laatst gewijzigd 11-11-2013